Psychoterapia jest dobrym pomysłem, gdy borykasz się z trudnościami osobistymi - zarówno tymi nowymi jak i długoletnimi.
Warto zwrócić się pomoc, jeśli trudności powodują problemy w pracy, szkole czy kontaktach z ludźmi.

Oferujemy kompetentną pomoc w nazwaniu i zrozumieniu doświadczanych trudności, a następnie pracy nad ich zmianą.
W kontakcie dążymy do współpracy - słuchamy i dostosowujemy się do Twoich potrzeb.
Dzielimy się przemyśleniami i pomysłami.
Naszym celem jest zawsze poprawa Twojego samopoczucia i funkcjonowania.

Pracujemy w nurcie poznawczo - behawioralnym (CBT) oraz terapii schematów (TS).
Są to skuteczne, poparte badaniami naukowymi metody działania, o zrozumiałej strukturze.

Oferujemy zajęcia warsztatowe, przeprowadzamy badania psychologiczne.
Zapraszamy do kontaktu!